วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ภูห่าน – 400610

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ภูห่าน

ภาษาไทย : ต. ภูห่าน  อ. สีชมพู จ. ขอนแก่น

English : Phu Han ,Si Chomphu, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 400610

รหัส อำเภอ : 4006

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.720

ลองติจูด : 102.046

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.720,102.046,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/