วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ภูหอ – 421101

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ภูหอ

ภาษาไทย : ต. ภูหอ  อ. ภูหลวง จ. เลย

English : Phu Ho ,Phu Luang, Loei

รหัส ตำบล : 421101

รหัส อำเภอ : 4211

รหัส จังหวัด  : 42

ละติจูด : 17.135

ลองติจูด : 101.629

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.135,101.629,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/