วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ภูฟ้า – 551204

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ภูฟ้า

ภาษาไทย : ต. ภูฟ้า  อ. บ่อเกลือ จ. น่าน

English : Phu Fa ,Bo Kluea, Nan

รหัส ตำบล : 551204

รหัส อำเภอ : 5512

รหัส จังหวัด  : 55

ละติจูด : 18.973

ลองติจูด : 101.201

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.973,101.201,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/