วันพฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ภูผาม่าน – 402003

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ภูผาม่าน

ภาษาไทย : ต. ภูผาม่าน  อ. ภูผาม่าน จ. ขอนแก่น

English : Phu Pha Man ,Phu Phaman, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 402003

รหัส อำเภอ : 4020

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.677

ลองติจูด : 101.910

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.677,101.910,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/