วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ภูซาง – 560801

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ภูซาง

ภาษาไทย : ต. ภูซาง  อ. ภูซาง จ. พะเยา

English : Phu Sang ,Phu Sang, Phayao

รหัส ตำบล : 560801

รหัส อำเภอ : 5608

รหัส จังหวัด  : 56

ละติจูด : 19.671

ลองติจูด : 100.378

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@19.671,100.378,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/