วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ภูคา – 550511

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ภูคา

ภาษาไทย : ต. ภูคา  อ. ปัว จ. น่าน

English : Phu Kha ,Pua, Nan

รหัส ตำบล : 550511

รหัส อำเภอ : 5505

รหัส จังหวัด  : 55

ละติจูด : 19.254

ลองติจูด : 101.091

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@19.254,101.091,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/