วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ภูกระดึง – 421007

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ภูกระดึง

ภาษาไทย : ต. ภูกระดึง  อ. ภูกระดึง จ. เลย

English : Phu Kradueng ,Phu Kradueng, Loei

รหัส ตำบล : 421007

รหัส อำเภอ : 4210

รหัส จังหวัด  : 42

ละติจูด : 16.971

ลองติจูด : 101.850

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.971,101.850,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/