วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ภารแอ่น – 440820

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ภารแอ่น

ภาษาไทย : ต. ภารแอ่น  อ. พยัคฆภูมิพิสัย จ. มหาสารคาม

English : Phara-Aen ,Phayakkhaphum Phisai, Maha Sarakham

รหัส ตำบล : 440820

รหัส อำเภอ : 4408

รหัส จังหวัด  : 44

ละติจูด : 15.593

ลองติจูด : 103.258

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.593,103.258,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/