วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ฟ้าฮ่าม – 500114

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ฟ้าฮ่าม

ภาษาไทย : ต. ฟ้าฮ่าม  อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่

English : Fa Ham ,Mueang Chiang Mai, Chiang Mai

รหัส ตำบล : 500114

รหัส อำเภอ : 5001

รหัส จังหวัด  : 50

ละติจูด : 18.816

ลองติจูด : 99.008

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.816,99.008,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/