วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ฟ้าหยาด – 350601

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ฟ้าหยาด

ภาษาไทย : ต. ฟ้าหยาด  อ. มหาชนะชัย จ. ยโสธร

English : Fa Yat ,Maha Chana Chai, Yasothon

รหัส ตำบล : 350601

รหัส อำเภอ : 3506

รหัส จังหวัด  : 35

ละติจูด : 15.514

ลองติจูด : 104.256

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.514,104.256,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/