วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ฟากห้วย – 270612

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ฟากห้วย

ภาษาไทย : ต. ฟากห้วย  อ. อรัญประเทศ จ. สระแก้ว

English : Fak Huai ,Aranyaprathet, Sa kaeo

รหัส ตำบล : 270612

รหัส อำเภอ : 2706

รหัส จังหวัด  : 27

ละติจูด : 13.646

ลองติจูด : 102.480

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.646,102.480,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/