วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. พุแค – 191304

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. พุแค

ภาษาไทย : ต. พุแค  อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. สระบุรี

English : Phu Khae ,Chaloem Phra Kiet, Saraburi

รหัส ตำบล : 191304

รหัส อำเภอ : 1913

รหัส จังหวัด  : 19

ละติจูด : 14.656

ลองติจูด : 100.905

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.656,100.905,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/