วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. พุทไธสง – 310901

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. พุทไธสง

ภาษาไทย : ต. พุทไธสง  อ. พุทไธสง จ. บุรีรัมย์

English : Phutthaisong ,Phutthaisong, Buri Ram

รหัส ตำบล : 310901

รหัส อำเภอ : 3109

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 15.582

ลองติจูด : 103.014

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.582,103.014,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/