วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. พุดซา – 300114

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. พุดซา

ภาษาไทย : ต. พุดซา  อ. เมืองนครราชสีมา จ. นครราชสีมา

English : Phut Sa ,Mueang Nakhon Ratchasima, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 300114

รหัส อำเภอ : 3001

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.049

ลองติจูด : 102.043

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.049,102.043,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/