วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. พุคำจาน – 190905

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. พุคำจาน

ภาษาไทย : ต. พุคำจาน  อ. พระพุทธบาท จ. สระบุรี

English : Phu Kham Chan ,Phra Phutthabat, Saraburi

รหัส ตำบล : 190905

รหัส อำเภอ : 1909

รหัส จังหวัด  : 19

ละติจูด : 14.744

ลองติจูด : 100.847

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.744,100.847,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/