วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. พิมาย – 330701

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. พิมาย

ภาษาไทย : ต. พิมาย  อ. ปรางค์กู่ จ. ศรีสะเกษ

English : Phimai ,Prang Ku, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 330701

รหัส อำเภอ : 3307

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 14.835

ลองติจูด : 104.032

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.835,104.032,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/