วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. พิบูล – 341901

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. พิบูล

ภาษาไทย : ต. พิบูล  อ. พิบูลมังสาหาร จ. อุบลราชธานี

English : Phibun ,Phibun Mangsahan, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 341901

รหัส อำเภอ : 3419

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.248

ลองติจูด : 105.226

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.248,105.226,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/