วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. พิงพวย – 331402

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. พิงพวย

ภาษาไทย : ต. พิงพวย  อ. ศรีรัตนะ จ. ศรีสะเกษ

English : Phing Phuai ,Si Rattana, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 331402

รหัส อำเภอ : 3314

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 14.744

ลองติจูด : 104.453

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.744,104.453,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/