วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. พานทอง – 200501

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. พานทอง

ภาษาไทย : ต. พานทอง  อ. พานทอง จ. ชลบุรี

English : Phan Thong ,Phan Thong, Chon Buri

รหัส ตำบล : 200501

รหัส อำเภอ : 2005

รหัส จังหวัด  : 20

ละติจูด : 13.461

ลองติจูด : 101.084

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.461,101.084,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/