วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. พันชนะ – 300808

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. พันชนะ

ภาษาไทย : ต. พันชนะ  อ. ด่านขุนทด จ. นครราชสีมา

English : Phan Chana ,Dan Khun Thot, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 300808

รหัส อำเภอ : 3008

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.270

ลองติจูด : 101.689

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.270,101.689,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/