วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. พังเทียม – 302803

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. พังเทียม

ภาษาไทย : ต. พังเทียม  อ. พระทองคำ จ. นครราชสีมา

English : Phang Thiam ,Phra Thong Kham, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 302803

รหัส อำเภอ : 3028

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.275

ลองติจูด : 101.995

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.275,101.995,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/