วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. พังราด – 210312

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. พังราด

ภาษาไทย : ต. พังราด  อ. แกลง จ. ระยอง

English : Phang Rat ,Klaeng, Rayong

รหัส ตำบล : 210312

รหัส อำเภอ : 2103

รหัส จังหวัด  : 21

ละติจูด : 12.729

ลองติจูด : 101.772

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@12.729,101.772,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/