วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. พังทุย – 400711

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. พังทุย

ภาษาไทย : ต. พังทุย  อ. น้ำพอง จ. ขอนแก่น

English : Phang Thui ,Nam Phong, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 400711

รหัส อำเภอ : 4007

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.774

ลองติจูด : 102.928

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.774,102.928,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/