วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. พะเนา – 300123

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. พะเนา

ภาษาไทย : ต. พะเนา  อ. เมืองนครราชสีมา จ. นครราชสีมา

English : Phanao ,Mueang Nakhon Ratchasima, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 300123

รหัส อำเภอ : 3001

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 14.986

ลองติจูด : 102.189

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.986,102.189,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/