วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. พะงาด – 301105

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. พะงาด

ภาษาไทย : ต. พะงาด  อ. ขามสะแกแสง จ. นครราชสีมา

English : Phangat ,Kham Sakaesaeng, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 301105

รหัส อำเภอ : 3011

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.334

ลองติจูด : 102.149

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.334,102.149,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/