วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. พอกน้อย – 470403

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. พอกน้อย

ภาษาไทย : ต. พอกน้อย  อ. พรรณานิคม จ. สกลนคร

English : Phok Noi ,Phanna Nikhom, Sakon Nakhon

รหัส ตำบล : 470403

รหัส อำเภอ : 4704

รหัส จังหวัด  : 47

ละติจูด : 17.315

ลองติจูด : 103.952

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.315,103.952,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/