วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. พวา – 220804

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. พวา

ภาษาไทย : ต. พวา  อ. แก่งหางแมว จ. จันทบุรี

English : Phawa ,Kaeng Hang Maeo, Chanthaburi

รหัส ตำบล : 220804

รหัส อำเภอ : 2208

รหัส จังหวัด  : 22

ละติจูด : 13.105

ลองติจูด : 101.791

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.105,101.791,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/