วันเสาร์, 2 มีนาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. พลิ้ว – 220604

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. พลิ้ว

ภาษาไทย : ต. พลิ้ว  อ. แหลมสิงห์ จ. จันทบุรี

English : Phlio ,Laem Sing, Chanthaburi

รหัส ตำบล : 220604

รหัส อำเภอ : 2206

รหัส จังหวัด  : 22

ละติจูด : 12.516

ลองติจูด : 102.161

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@12.516,102.161,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/