วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. พลา – 210202

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. พลา

ภาษาไทย : ต. พลา  อ. บ้านฉาง จ. ระยอง

English : Phla ,Ban Chang, Rayong

รหัส ตำบล : 210202

รหัส อำเภอ : 2102

รหัส จังหวัด  : 21

ละติจูด : 12.688

ลองติจูด : 101.025

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@12.688,101.025,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/