วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. พลับพลา – 300702

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. พลับพลา

ภาษาไทย : ต. พลับพลา  อ. โชคชัย จ. นครราชสีมา

English : Phlapphla ,Chok Chai, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 300702

รหัส อำเภอ : 3007

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 14.755

ลองติจูด : 102.129

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.755,102.129,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/