วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. พลอยแหวน – 220305

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. พลอยแหวน

ภาษาไทย : ต. พลอยแหวน  อ. ท่าใหม่ จ. จันทบุรี

English : Phloi Waen ,Tha Mai, Chanthaburi

รหัส ตำบล : 220305

รหัส อำเภอ : 2203

รหัส จังหวัด  : 22

ละติจูด : 12.617

ลองติจูด : 102.053

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@12.617,102.053,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/