วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. พลวงทอง – 201006

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. พลวงทอง

ภาษาไทย : ต. พลวงทอง  อ. บ่อทอง จ. ชลบุรี

English : Phluang Thong ,Bo Thong, Chon Buri

รหัส ตำบล : 201006

รหัส อำเภอ : 2010

รหัส จังหวัด  : 20

ละติจูด : 13.217

ลองติจูด : 101.626

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.217,101.626,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/