วันเสาร์, 2 มีนาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. พลงตาเอี่ยม – 210404

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. พลงตาเอี่ยม

ภาษาไทย : ต. พลงตาเอี่ยม  อ. วังจันทร์ จ. ระยอง

English : Phong Ta Iam ,Wang Chan, Rayong

รหัส ตำบล : 210404

รหัส อำเภอ : 2104

รหัส จังหวัด  : 21

ละติจูด : 12.912

ลองติจูด : 101.541

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@12.912,101.541,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/