วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. พราน – 330803

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. พราน

ภาษาไทย : ต. พราน  อ. ขุนหาญ จ. ศรีสะเกษ

English : Phran ,Khun Han, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 330803

รหัส อำเภอ : 3308

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 14.592

ลองติจูด : 104.501

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.592,104.501,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/