วันอาทิตย์, 21 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. พระแก้ว – 321007

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. พระแก้ว

ภาษาไทย : ต. พระแก้ว  อ. สังขะ จ. สุรินทร์

English : Phra Kaeo ,Sangkha, Surin

รหัส ตำบล : 321007

รหัส อำเภอ : 3210

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 14.653

ลองติจูด : 103.954

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.653,103.954,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/