วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. พระเหลา – 370404

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. พระเหลา

ภาษาไทย : ต. พระเหลา  อ. พนา จ. อำนาจเจริญ

English : Phra Lao ,Phana, Amnat Charoen

รหัส ตำบล : 370404

รหัส อำเภอ : 3704

รหัส จังหวัด  : 37

ละติจูด : 15.737

ลองติจูด : 104.882

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.737,104.882,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/