วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. พระเสาร์ – 350609

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. พระเสาร์

ภาษาไทย : ต. พระเสาร์  อ. มหาชนะชัย จ. ยโสธร

English : Phra Sao ,Maha Chana Chai, Yasothon

รหัส ตำบล : 350609

รหัส อำเภอ : 3506

รหัส จังหวัด  : 35

ละติจูด : 15.566

ลองติจูด : 104.153

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.566,104.153,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/