วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. พระเจ้า – 451804

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. พระเจ้า

ภาษาไทย : ต. พระเจ้า  อ. เชียงขวัญ จ. ร้อยเอ็ด

English : Phrachao ,Chiang Khwan, Roi Et

รหัส ตำบล : 451804

รหัส อำเภอ : 4518

รหัส จังหวัด  : 45

ละติจูด : 16.128

ลองติจูด : 103.741

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.128,103.741,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/