วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. พระหลวง – 540412

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. พระหลวง

ภาษาไทย : ต. พระหลวง  อ. สูงเม่น จ. แพร่

English : Phra Luang ,Sung Men, Phrae

รหัส ตำบล : 540412

รหัส อำเภอ : 5404

รหัส จังหวัด  : 54

ละติจูด : 18.069

ลองติจูด : 100.111

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.069,100.111,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/