วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. พระยืน – 400301

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. พระยืน

ภาษาไทย : ต. พระยืน  อ. พระยืน จ. ขอนแก่น

English : Phra Yuen ,Phra Yuen, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 400301

รหัส อำเภอ : 4003

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.323

ลองติจูด : 102.612

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.323,102.612,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/