วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. พระบุ – 400302

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. พระบุ

ภาษาไทย : ต. พระบุ  อ. พระยืน จ. ขอนแก่น

English : Phra Bu ,Phra Yuen, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 400302

รหัส อำเภอ : 4003

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.265

ลองติจูด : 102.697

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.265,102.697,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/