วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. พระธาตุขิงแกง – 560207

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. พระธาตุขิงแกง

ภาษาไทย : ต. พระธาตุขิงแกง  อ. จุน จ. พะเยา

English : Phrathat Khing Kaeng ,Chun, Phayao

รหัส ตำบล : 560207

รหัส อำเภอ : 5602

รหัส จังหวัด  : 56

ละติจูด : 19.273

ลองติจูด : 100.186

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@19.273,100.186,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/