วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. พรหมสวัสดิ์ – 332002

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. พรหมสวัสดิ์

ภาษาไทย : ต. พรหมสวัสดิ์  อ. พยุห์ จ. ศรีสะเกษ

English : Phrom Sawat ,Phayu, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 332002

รหัส อำเภอ : 3320

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 14.852

ลองติจูด : 104.427

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.852,104.427,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/