วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. พรสำราญ – 310204

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. พรสำราญ

ภาษาไทย : ต. พรสำราญ  อ. คูเมือง จ. บุรีรัมย์

English : Phon Samran ,Khu Mueang, Buri Ram

รหัส ตำบล : 310204

รหัส อำเภอ : 3102

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 15.169

ลองติจูด : 103.027

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.169,103.027,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/