วันพฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. พรสวรรค์ – 340803

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. พรสวรรค์

ภาษาไทย : ต. พรสวรรค์  อ. นาจะหลวย จ. อุบลราชธานี

English : Phon Sawan ,Na Chaluai, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 340803

รหัส อำเภอ : 3408

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 14.627

ลองติจูด : 105.180

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.627,105.180,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/