วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. พรรณา – 470401

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. พรรณา

ภาษาไทย : ต. พรรณา  อ. พรรณานิคม จ. สกลนคร

English : Phanna ,Phanna Nikhom, Sakon Nakhon

รหัส ตำบล : 470401

รหัส อำเภอ : 4704

รหัส จังหวัด  : 47

ละติจูด : 17.356

ลองติจูด : 103.856

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.356,103.856,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/