วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. พรมเทพ – 320303

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. พรมเทพ

ภาษาไทย : ต. พรมเทพ  อ. ท่าตูม จ. สุรินทร์

English : Phrom Thep ,Tha Tum, Surin

รหัส ตำบล : 320303

รหัส อำเภอ : 3203

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 15.351

ลองติจูด : 103.622

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.351,103.622,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/