วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. พยุง – 461703

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. พยุง

ภาษาไทย : ต. พยุง  อ. ดอนจาน จ. กาฬสินธุ์

English : Dong Phayung ,Don Chan, Kalasin

รหัส ตำบล : 461703

รหัส อำเภอ : 4617

รหัส จังหวัด  : 46

ละติจูด : 16.531

ลองติจูด : 103.708

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.531,103.708,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/