วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. พนา – 370401

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. พนา

ภาษาไทย : ต. พนา  อ. พนา จ. อำนาจเจริญ

English : Phana ,Phana, Amnat Charoen

รหัส ตำบล : 370401

รหัส อำเภอ : 3704

รหัส จังหวัด  : 37

ละติจูด : 15.678

ลองติจูด : 104.882

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.678,104.882,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/