วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. พนานิคม – 210803

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. พนานิคม

ภาษาไทย : ต. พนานิคม  อ. นิคมพัฒนา จ. ระยอง

English : Phana Nikhom ,Nikhom Phatthana, Rayong

รหัส ตำบล : 210803

รหัส อำเภอ : 2108

รหัส จังหวัด  : 21

ละติจูด : 12.902

ลองติจูด : 101.135

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@12.902,101.135,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/